Skladiščni analitik (m/ž)

Laško, Slovenia
Eno izmed ključnih poslanstev Agencije Agado predstavlja grajenje trajnostnih odnosov. Zavedamo se, da je ravno zadovoljstvo zaposlenih tisto, ki vzbudi prizadevanje in se odraža v učinkovitosti ter dosegi splošnega uspeha zaposlenih. Zato se v Agadu trudimo ponuditi kar se da prijetno delovno okolje soustvarjanja, ki sodelavcem omogoča tako profesionalni kot osebni razvoj.


Naš naročnik je uspešno podjetje, ki v svoje vrste vabi motivirane sodelavce za delovno mesto: skladiščni analitik (m/ž).


Kraj dela: Laško


Glavne naloge zaposlenega:

 • Deluje skladno z varnostnimi predpisi.
 • Preoblikuje varnostne predpise v ustrezna delovna navodila in skrbi za njihovo izvajanje.
 • Poroča o nesrečah, incidentih, skorajšnjih nesrečah, nevarnih situacijah in vedenjih.
 • Uvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj.
 • Spodbuja delovno okolje, v katerem je varnost na prvem mestu; to počne z vsakodnevnim vključevanjem vseh vpletenih v varnostni proces, postavljanjem zgleda in spodbujanjem zaposlenih, da se na delu vedejo varno.
 • Z zmanjševanjem količine odpadkov in porabe energije prispeva k trajnosti skladiščnih dejavnosti. Deluje kot vzor.
 • Spremljanje planiranih in dejanskih količin ter vrednosti opravljenih storitev. Izvaja analize skladno z matriko ABC, računa uporabljeno kapaciteto, spremlja svežino proizvodov. Redno spremlja rezultate in  skrbi za pravočasna opozorila.
 • Pripravlja podatke za potrebe tedenskega planiranja (polnjenje) in pripravo potreb za storitve (vključno s prostorom, opremo, zaposlenimi). V primeru odstopanj od zastavljenih planov-ciljev (zaloge, količine, delovne ure, stroški itn.) o tem poroča in zadevo eskalira na primeren način do nadrejenega.
 • Na podlagi pridobljenih podatkov pripravlja izračune in analize trendov, ki se izražajo v zahtevanih časovnih obdobjih. Predlaga izboljšave ali možne predloge izboljšav. Označi zaznana odstopanja.
 • Analizira, pomaga v primeru odstopanj v stanju zalog, analizira vzroke in predlaga rešitve.
 • Spremlja svežino, zaloge in aktivno obvešča deležnike v procesu, da zagotovi primerno kakovost proizvodov (komerciala, planiranje, ...). Ob opažanju kvalitativnih odstopanj pripravi ustrezne analize s pomočjo razpoložljivih in predpisanih orodij (TPM) ter skladno z drugimi predpisi.
 • V okviru logistike po potrebi pripravlja analize zalog, razlik in vzrokov morebitnih odstopanj v stanju zalog.  Predlaga izboljšave pri svojem delu.
 • Spremlja in analizira uporabo sredstev ter opreme skladno s planom. Pozornost usmerja na možna odstopanja in predlaga izboljšave.
 • Analizira skladiščne dejavnosti in predlaga izboljšave glede varnosti, kakovosti in ostalih procesov. Pri pripravi predlogov upošteva standarde TPM.
 • Pravočasno pripravlja točne podatke za poročila. Poroča o ključnih kazalnikih uspešnosti (KPI-jih) s pomočjo orodij in usmeritev.
 • Prispeva k definicijam novih kazalnikov uspešnosti in vzpostavlja z njimi povezane sisteme poročanja.
 • Usmerja pozornost na odstopanja v kazalnikih uspešnosti ter analizira vzroke.
 • Uporablja rezultate kazalnikov, daje predloge za izboljšave.
 • Je aktiven član ekipe. S svojim vedenjem in organizacijo deluje kot ambasador na področju varnosti, motivira ostale zaposlene, skrbi za delovno okolje. Dela na svojem osebnem razvoju in razvoju svojih ekip.


Zahtevani pogoji:

 • 3 leta poslovnih izkušenj, prednost imajo kandidati z izkušnjami v logistiki.
 • Opravljen interni tečaj HACCP.
 • Vodenje, organizacijske veščine, natančnost, zanesljivost, samoiniciativnost in timsko delo.
 • Prednost imajo kandidati z izkušnjami na naslednjih področjih:
  • Microsoft Office: Excel, Power Bi, podatkovna analitika.
  • SAP ECC ali kak drug sistem ERP. WMS, če je to ustrezno.
  • Komunikacijske veščine.
  • Znanje angleščine.
 • Razumevanje članov oskrbne verige (od vhoda do izhoda), želeno znanje vodenja ekipe, komunikacijske veščine, samoiniciativnost.


Ponujamo:

 • Delo v priznanem podjetju, mednarodnem okolju.
 • Pridobitev velikega spektra znanj in možnosti osebnega razvoja.
 • Pogodbo o zaposlitvi za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.
 • Vključenost v bonus sistem nagrajevanja.
 • Vključenost v globalne iniciative in možnost pridobitve velikega spektra znanj ter osebnega razvoja.
 • Mesečni brezplačni paket pijače.
 • Uporabo naših počitniških kapacitet.


V kolikor se najdete v opisu delovnega mesta vas vabimo k prijavi!