Skladiščnik (m/ž) - Laško

Laško, Slovenia
Eno izmed ključnih poslanstev Agencije Agado predstavlja grajenje trajnostnih odnosov. Zavedamo se, da je ravno zadovoljstvo zaposlenih tisto, ki vzbudi prizadevanje in se odraža v učinkovitosti ter dosegi splošnega uspeha zaposlenih. Zato se v Agadu trudimo ponuditi kar se da prijetno delovno okolje soustvarjanja, ki sodelavcem omogoča tako profesionalni kot osebni razvoj.


Naš naročnik je uspešno podjetje, ki v svoje vrste vabi motivirane sodelavce za delovno mesto: skladiščnik (m/ž).


Kraj dela: Laško


Vsebina dela:

 • Deluje skladno z varnostnimi predpisi.
 • Preoblikuje varnostne predpise v ustrezna delovna navodila in skrbi za njihovo izvajanje.
 • Poroča o nesrečah, incidentih, skorajšnjih nesrečah, nevarnih situacijah in vedenjih.
 • Uvaja ukrepe za zmanjšanje tveganj.
 • Spodbuja delovno okolje, v katerem je varnost na prvem mestu; to počne z vsakodnevnim vključevanjem vseh vpletenih v varnostni proces, postavljanjem zgleda in spodbujanjem zaposlenih, da se na delu vedejo varno.
 • Z zmanjševanjem količine odpadkov in porabe energije prispeva k trajnosti skladiščnih dejavnosti. Deluje kot vzor.
 • Optimalno organizira delo v skladišču tako, da sprejem, skladiščenje in izdaja blaga poteka varno, strokovno, kakovostni ter v skladu z veljavnimi standardi in navodili. Ustrezno komunicira z ostalimi deležniki in daje jasna navodila zunanjim izvajalcem.
 • Na svojem področju organizira in spremlja spoštovanje standardov in veljavnih predpisov (varnost, kakovost, TPM, 5S).
 • Je usmerjen v cilje. Določa cilje (KPI-je) zase in za svoje podrejene ter spremlja njihovo doseganje. Daje predloge za inovacije in optimizacijo dela na svojem področju. Pri planiranju in rabi sredstev (pošiljke, zaposleni, skupna kapaciteta itn.) upošteva veljavne standarde in pravila (varnost, kakovost, TPM, 5S). Spremlja doseganje planov in sprejema ustrezne ukrepe v primeru odstopanj. Opravlja druga dela v okviru svojih strokovnih kvalifikacij skladno z navodili nadrejenega. Skrbi za organizacijo čistoče in urejenosti delovnega območja.
 • Skrbi, da je blago skladiščeno tako, da ohranja kakovost in vrednost ob minimalnih skupnih stroških skladiščenja. Ustrezno komunicira z ostalimi deležniki v verigi. Zagotavlja ustrezne pogoje in spremlja izkoriščenost virov (kapacitete, oprema, zaposleni itn.). Skrbi za prenos informacij/nalog med oddelki in znotraj oddelka, ter vzpostavi sistem informiranja in obveščanja.
 • Na svojem področju organizira in spremlja spoštovanje standardov in veljavnih predpisov (varnost, kakovost, TPM, 5S).
 • Skrbi za nemoteno oskrbo deležnikov v verigi. Planira, vodi, spremlja izvajanje premikanja blaga ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepa in obvesti nadrejenega.
 • Vodi evidenco vseh premikov blaga. Skrbi za skladnost fizične in knjigovodske zaloge. V primeru odstopanj sprejme in izvede primerne korektivne ukrepe.
 • Na področju upravljanja zalog upošteva veljavne standarde in predpise (FIFO, FEFO, varnost, kakovost, učinkovitost).
 • Varno in gospodarno upravlja/nadzira upravljanje delovne opreme (viličarji, druga oprema). Skrbi za primerno usposabljanje zunanjih izvajalcev in upravljavcev sredstev.
 • Skrbi za stroškovno učinkovito uporabo sredstev.
 • Opravlja redne preglede sredstev in pravočasno poroča o težavah.
 • Skladno z veljavnimi predpisi (dobaviteljev, družbe Heineken, lokalnimi predpisi itn.) upošteva roke za vzdrževanje sredstev in opreme.
 • Na podlagi predpisov kreira in posreduje ustrezna delovna navodila.
 • Vzpostavlja nadzor in informacijski sistem na svojem področju aktivnosti o ključnih elementih standardov na področju varnosti, kakovosti in učinkovitosti.
 • Na svojem področju skrbi za načrtovanje in izvajanje ustreznih aktivnosti na področju ravnanja z vračljivimi embalažnimi materiali.
 • Skrbi za racionalno uporabo in gospodarno ravnanje z delovnimi viri in obvešča svoje nadrejene o vseh odstopanjih, ki jih opazi sam ali pa jih opazijo njegovi podrejeni.
 • Skrbi za urejeno in čisto delovno okolje.
 • Odgovoren je za doseganje zastavljenih ciljev.
 • Planira potrebo po zamenjavi ali posodobitvi skladiščne opreme in sredstev.
 • Izvaja analize osnovnih vzrokov za nedelovanje/okvare opreme.
 • Aktivno sodeluje na dnevnih sestankih. Obvestila o odstopanjih na področju načrtovanih planov, virov, varnosti in kakovosti itn. Analizira skladiščne aktivnosti in predlaga izboljšave glede varnosti, kakovosti in ostalih procesov. Pri pripravi predlogov upošteva standarde TPM.
 • Je aktiven član ekipe. S svojim vedenjem in organizacijo deluje kot ambasador na področju varnosti, motivira ostale zaposlene, skrbi za delovno okolje. Dela na svojem osebnem razvoju in razvoju svojih ekip.


Zahtevani pogoji:

 • Želena stopnja izobrazbe: 4 ali 5 s področja logistike, ekonomije
 • 4 leta ali več izkušenj v logistiki, vzdrževanju.
 • Opravljen interni tečaj HACCP.
 • Vodenje, organizacijske veščine, natančnost, zanesljivost in timsko delo.
 • Prednost imajo kandidati z izkušnjami na naslednjih področjih:
  • Vozniško dovoljenje, uspešno opravljen preizkus za vožnjo viličarja. Znanje lokalnega jezika. Delo na višini.
  • Microsoft Office: Excel, SAP ali kak drug sistem ERP, WMS, ATLAS, PROPOS, če je to ustrezno.
 • Razumevanje članov oskrbne verige (od vhoda do izhoda), želeno znanje vodenja ekipe, komunikacijske veščine, samoiniciativnost.


Ponujamo:

 • Delo v priznanem podjetju, mednarodnem okolju.
 • Pridobitev velikega spektra znanj in možnosti osebnega razvoja.
 • Pogodbo o zaposlitvi za določen čas z možnostjo dolgoročnega sodelovanja.
 • Vključenost v bonus sistem nagrajevanja.
 • Vključenost v globalne iniciative in možnost pridobitve velikega spektra znanj ter osebnega razvoja.
 • Mesečni brezplačni paket pijače.
 • Uporabo naših počitniških kapacitet.


Prijavite se na novo delovno mesto s klikom na "Prijavite se".